Mã số : Công điện số 10575 CĐ/BCT-PCTTTT
Tên văn bản: Về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 05/11/2016