Mã số : Công điện số 25/CĐ-TW
Tên văn bản: về tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn phòng TW về PCTT Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 20/09/2016