Mã số : Công điện số 7049 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: ứng phó với cơn bão số 2
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 01/08/2016