Mã số : Công điện 1315/CĐ-TTg
Tên văn bản: về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 1
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2016