Mã số : Công điện số 14/CĐ-TW
Tên văn bản: về tình hình cơ bão số 1 trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT
Ngày ban hành: 27/07/2016