Mã số : Công điện số 13/CĐ-TW
Tên văn bản: về tin bão trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT và TKCN Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 26/07/2016

Tin bão trên biển đông hồi 11h30 ngày 26/7/2016