Mã số : Công điện số 10/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 02/07/2016

Công điện về tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền núi Phía Bắc