Mã số : Thông báo số 108/TB-VPCP
Tên văn bản: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/06/2016

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016