Mã số : Công điện số 07/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 26/05/2016

Công điện của Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTT thông báo về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông