Mã số : Thông tư số 35/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định về quản lý môi trường ngành công thương
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 27/10/2015

Thông tư quy định về quản lý môi trường ngành công thương