Mã số : 33/2013/QH13
Tên văn bản: Luật Phòng, chống thiên tai
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2013