Mã số : 6579 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: Công điện hồi 8h00 ngày 16⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão Rammasun
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/07/2014