Mã số : 5162 CĐ/BCT-PCLB
Tên văn bản: Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Phó Trưởng ban Thường trực Đỗ Quang Vinh
Ngày ban hành: 11/06/2014