Mã số : 75/QĐ-ATMT
Tên văn bản: Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Người ký: Cục trưởng Tô Xuân Bảo
Ngày ban hành: 24/03/2023
Tải Văn Bản Tại Đây