Mã số : 2137 /KL - ATMT
Tên văn bản: Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương
Loại văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Người ký: Cục trưởng Tô Xuân Bảo
Ngày ban hành: 29/11/2022
Tải Văn Bản Tại Đây