Mã số : 2138 /KL - ATMT
Tên văn bản: Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin
Loại văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Người ký: Cục trưởng Tô Xuân Bảo
Ngày ban hành: 29/11/2022
Tải Văn Bản Tại Đây