Mã số : 20/2022/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-7:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký:
Ngày ban hành: 31/10/2022
Tải Văn Bản Tại Đây