Mã số : 138/QĐ-ATMT
Tên văn bản: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 08/07/2019