Mã số : Số 01/2017
Tên văn bản: SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC HỒ THẢI QUẶNG ĐUÔI
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: .
Ngày ban hành: 04/06/2019