Mã số : 71/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: TTg Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2018