Tên đơn vị : Phòng An toàn Điện và Đập
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218311
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 302, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trần Hữu Thiêm Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng 0422218311 thiemth@moit.gov.vn
Dương Khắc Hiển Chuyên viên chính 02422218311 HienDK@moit.gov.vn
Hoàng Thế Giang Chuyên viên 02422218311 gianght@moit.gov.vn