Tên đơn vị : Phòng Tổ chức đào tạo và Hợp tác quốc tế
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0422218315
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 312, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ: