Tên đơn vị : Phòng An toàn Mỏ và Dầu khí
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0422218313
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 311, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ: