Tên đơn vị : Trung tâm Kiểm định công nghiệp II
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02838217385
Fax: 02838217511
Hộp thư: info@kiemdinh.com.vn
Địa chỉ: Lầu 2, Số 12 Võ Văn kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Chức năng nhiệm vụ:
Trịnh Đình Phùng

Chức vụ : Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 0838217385

Hộp thư : 

Nguyễn Văn Bé Năm

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Nguyễn Văn Đồng

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư :