Tên đơn vị : Phòng Ứng phó biến đổi khí hậu
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0422202510
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 306, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ: