Tên đơn vị : Phòng Công nghiệp môi trường
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218317
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 309, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phạm Sinh Thành Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng 02422218317 thanhps@moit.gov.vn
Phạm Thế Huy Phó trưởng phòng 02422218317 huypth@moit.gov.vn
Lê Bá Việt Bách Chuyên viên chính 02422218317 bachlbv@moit.gov.vn
Nguyễn Thanh Phương Chuyên viên 02422218317 phuongngth@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên 02422218317 thaont@moit.gov.vn