Tên đơn vị : Phòng An toàn khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218312
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 301, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Đỗ Đức Khoa Trưởng phòng 02422218312 khoadd@moit.gov.vn
Phạm Kiên Phó trưởng phòng 02422218312 kienp@moit.gov.vn
Vũ Văn Dong Chuyên viên chính 02422218312 dongvv@moit.gov.vn
Trần Đức Thọ Chuyên viên chính 02422218312 thotd@moit.gov.vn
Vũ Thị Ngọc Trà Chuyên viên chính 02422218323 Travtn@moit.gov.vn
Đào Tiến Tuân Chuyên viên 02422218312 tuandt@moit.gov.vn