Tên đơn vị : Văn phòng Cục
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 024 22218320
Fax: 024 22218321
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 307, 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trịnh Văn Thuận Phó Chánh Văn Phòng - Phụ trách Văn phòng Cục 02422218310 thuantv@moit.gov.vn
Đặng Hồng Vân Phó chánh Văn phòng 024.22218320 vandh@moit.gov.vn
Đinh Thị Lan Phương Phó chánh Văn phòng 02422218323 Phuongdthl@moit.gov.vn
Lê Trọng Phong Chuyên viên chính 02422218323 Phongltr@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên 02422218320 vanntt@moit.gov.vn
Vũ Hoài Nam Chuyên viên 02422218320 namvh@moit.gov.vn
Cao Văn Dũng Chuyên viên chính 024.22218320 DungCV@moit.gov.vn
Trương Thị Mỹ Anh Chuyên viên 02422218323 Anhttm@moit.gov.vn
Đỗ Hồng Lê Chuyên viên chính 02422218323 Ledh@moit.gov.vn
Đoàn Hạnh Dung Chuyên viên 024.22218320 Dungdh@moit.gov.vn
Phạm Việt Anh Nhân viên 02422218320 anhpv@moit.gov.vn