Tên đơn vị : Phòng Tài chính kế toán
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0422218323
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: P304, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ: