Thông tin Môi trường

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại thị trấn Sa pa, tỉnh Lào Cai, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn và môi trương trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 1899⁄BCT-ATMT về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020.

Bản tin Môi trường công nghiệp xanh số 3: Khai thác chế biến than hài hòa lợi ích với bảo vệ môi trường

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã chủ trì tổ chức Hội thảo tham vấn Đánh giá tác động tổng hợp của Trung tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân và Duyên Hải đến môi trường tự nhiên và xã hội.

Bản tin Môi trường công nghiệp xanh số 2: Tái chế rác thải trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 23⁄2018⁄TT-BCT quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành công thương (Thông tư số 23⁄2018⁄TT-BCT).

Hội nghị về nền kinh tế tuần hoàn và Cơ hội hợp tác Việt Nam – Hà Lan

Ngày 14 tháng 6 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2056⁄QĐ-BCT mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện

Ngày 5⁄6⁄2018, tại Công ty kho vận Đá Bạc, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019