Đoàn công tác của Hàn Quốc về an toàn năng lượng

Thực hiện Chương trình hợp tác về An toàn năng lượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đoàn công tác của Hàn Quốc do ông Oh Jae Chul, Phó Trưởng Ban an toàn năng lượng - Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc dẫn đầu cùng các thành viên của Tập đoàn An toàn gas (KGS) và Tập đoàn an toàn điện (KESCO) đã đến làm việc với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các Phòng An toàn Cơ khí và Áp lực, Tổ chức Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tham gia làm việc còn có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Năng lượng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương.

Đoàn công tác Hàn Quốc làm việc với Cục ATMT

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhau đánh giá về tình hình hợp tác về an toàn gas và điện trong thời gian qua đồng thời trao đổi thảo luận về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hợp tác thiết lập hệ thống quản lý an toàn năng lượng (một phần trong dự án hợp tác Hàn Quốc - ASEAN). Chương trình được triển khai tập trung vào các nội dung: Tăng cường tư vấn về chính sách, quy định, tiêu chuẩn liên quan đến an toàn gas và an toàn điện; Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và kiểm định viên trong thực hiện hoạt động kiểm định lĩnh vực an toàn gas và điện; chia sẻ kết quả, kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình hợp tác.

Hai bên cũng trao đổi về thông tin liên quan đến đề xuất Dự án “Thiết lập Trung tâm huấn luyện an toàn năng lượng” tại Việt Nam. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những trao đổi về quy trình thủ tục xem xét, phê duyệt dự án, đồng thời chỉ rõ cần có sự thúc đẩy mạnh mẽ để Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ nguồn vốn ODA cho dự án, để dự án được triển khai từ năm 2019.