THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY./.
Thông tin khác