Giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2023

Bộ Công Thương giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2903/QĐ-BCT về việc giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2023.

Tải Quyết định 2903/QĐ-BCT TẠI ĐÂY.

Thông tin khác