Hội nghị “Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương khu vực miền Nam”

Nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành Công Thương kịp thời cập nhật những quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường, ngày 29⁄11⁄2019, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị “Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương khu vực miền Nam”.

Hội nghị có sự tham dự của gần 80 đại biểu đại diện cho các Tổng Công ty và các doanh nghiệp lớn trong ngành Công Thương.

Tham luận tại Hội nghị, Ông Vũ Ngọc Hưng - Trưởng Phòng Bảo vệ môi trường Công Thương - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã giới thiệu về những quy định mới về bảo vệ môi trường được ban hành trong năm 2019 và những nội dung đang được thảo luật sửa đổi bổ sung trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ môi trường mới. Tại Hội nghị đại diện của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Hóa chất và Phân bón dầu khí và một số doanh nghiệp lớn trong ngành Công Thương đã tham luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp sửa đổi quy định pháp luật về bảo vệ môi trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc chính trong công tác bảo vệ môi trường và đề xuất kiến nghị cụ thể như:

1. Quy định lập lại báo cáo ĐTM (theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Luật BVMT) phải thực hiện nếu “Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM”, tuy nhiên thông thường một dự án dầu khí triển khai rất nhiều thủ tục pháp lý nên thời hạn 24 tháng là khá ngắn, nhiều dự án phải lập lại ĐTM gây tốn kém và không kịp tiến độ. Ngoài ra, Luật chưa có định nghĩa xác định cụ thể “Thời điểm triển khai dự án” (có bao gồm hoạt động chuẩn bị hồ sơ pháp lý, xin thủ tục giấy tờ, chọn thầu EPC hay không)….gây khó khăn khi áp dụng.

* Kiến nghị:

-  Bổ sung thêm chương mục riêng cho đặc thù ngành dầu khí;

- Có quy định cụ thể “Thời điểm triển khai dự án” của ngành dầu khí.

- Có văn bản hướng dẫn thời điểm lập ĐTM phù hợp với Luật đầu tư, Luật Xây dựng.

2. Về trách nhiệm của chủ dự án sau khi ĐTM được phê duyệt

- Trường hợp thay đổi quy mô công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu tới môi trường, so với phương án đã được phê duyệt nhưng chưa tới mức phải lập lại ĐTM, Chủ đầu tư phải có văn bản giải trình và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cơ quan phê duyệt ĐTM (NĐ 40/2019/NĐ-CP)

- Thực tế hầu hết các dự án đều có những thay đổi, điều chỉnh các nội dung dự án so với Quyết định phê duyệt ĐTM. Nên theo quy định này thì sẽ phải báo cáo cơ quan phê duyệt ĐTM rất nhiều lần. Quá trình báo cáo và xin chấp thuận khó khăn, thời gian kéo dài dẫn đến chậm tiến độ chung của dự án.

* Kiến nghị:

- Sửa đổi nội dung trên thành “Thay đổi quy mô công suất không làm gia tăng tác động xấu tới môi trường so với ĐTM cũ thì chủ dự án thực hiện và chịu trách nhiệm (không phải báo cáo, xin phép cơ quan phê duyệt ĐTM) và chỉ cần báo cáo những việc đã thay đổi trong hồ sơ xác nhận công trình BVMT”.

3. Giấy phép xả nước thải và chỉ tiêu quan trắc môi trường nước định kỳ:

Hiện nay quyết định phê duyệt ĐTM và giấy phép xả nước thải vào  nguồn nước do 2 đơn vị thuộc Bộ TN&MT thẩm định (là Tổng Cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước), nhưng kết quả thẩm định của 2 đơn vị này không được kế thừa, thống nhất dẫn đến yêu cầu về nội dung quan trắc môi trường tại 2 giấy phép trên không thống nhất với nhau. Thực tế, Giấy phép xả nước thải thường yêu cầu giám sát tất cả các chỉ tiêu chất lượng nước theo QCVN 40:2011/BTNMT, trong khi Báo cáo ĐTM, Kế hoạch BVMT các chỉ tiêu giám sát định kỳ (3 tháng/lần) thường đại diện, không giám sát tất cả các chỉ tiêu.

- Việc quan trắc tất cả các thông số theo quy chuẩn thực tế không cần thiết và gây tốn kém cho chủ dự án. Ngoài ra việc quan trắc môi trường nước mặt không phải thực hiện trong ĐTM nhưng giấy phép xả nước thải vẫn yêu cầu thực hiện.

* Kiến nghị:

Quy định việc quan trắc theo Giấy phép tài nguyên nước phải thống nhất với nội dung giám sát được phê duyệt trong   ĐTM, Kế hoạch BVMT.

4. Giao khu vực biển

- Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, điều 1 “Việc giao khu vực biển để thăm dò, khai thác dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về dầu khí”.

* Kiến nghị:

Bổ sung lĩnh vực đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí không thuộc đối tượng phải áp dụng theo nghị định 51/2014/NĐ-CP vì cũng đã áp dụng Luật dầu khí.

Tổng kết hội nghị, Ông Trần Anh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tiếp thu những ý kiến của đại biểu về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có ý kiến với Ban Soạn thảo, Tổ biên tập trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

 

Thông tin khác

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chịu trách nhiệm: Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng.
Điện thoại: (024) 2221 8320 - Fax: (024) 2221 8321 - E-mail: cucatmt@moit.gov.vn
Giấy phép số 220/GP-TTĐT của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông