Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY./.
Thông tin khác