Mã số : 59/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: TTg Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/06/2006