Mã số : Công điện số 1287/CĐ-TTg
Tên văn bản: ứng hó với ảnh hưởng của cơn bão số 7
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2017