Mã số : Chỉ thị số 11/CT-BCT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/10/2016