Mã số : Công điện số 15/CĐ-TW
Tên văn bản: về việc khắc phục hệ thống điện
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT và TKCN Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 28/07/2016