Mã số : Thông tư số 05/2016/TT-BTMT
Tên văn bản: Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với Trạm thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiền
Ngày ban hành: 06/06/2016