Mã số : Thông tư số 52/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 15/12/2014