Mã số : 1899 /BCT-ATMT
Tên văn bản: xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 26/03/2019